پکن: روابط آمریکا-چین رقابتی نیست/ همه اعضای جامعه‌جهانی با یکدیگر برابرند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اظهارات اخیر سفیر آمریکا در پکن مبنی بر رقابتی بودن روابط دو کشور را رد و تاکید کرد همه کشورها در جامعه جهانی با یکدیگر برابرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408459/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1