پکن: رزمایش مشترک حاصل اجماع‌نظر پوتین و شی‌جین‌پینگ است


تهران-ایرنا- وزارت دفاع چین، برگزاری رزمایش مشترک با روسیه را حاصل اجماع‌نظر بین روسای جمهوری دو کشور اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176450/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA