پکن خواستار تامین امنیت دیپلمات های چینی در آمریکا شد


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به حمله به کنسولگری چین در سن فرانسیسکو آمریکا گفت: پکن از واشنگتن می خواهد تا امنیت دیپلمات های چینی در خاک این کشور را تامین کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253970/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF