پکن: برای ما مهم نیست چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود


تهران- ایرنا- پکن امروز دوشنبه اعلام کرد که امیدوار است روابط با آمریکا بهبود پیدا کند و برای چین مهم نیست چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده پیروز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407266/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF