پکن: استرالیا در نزدیکی دریای چین محتاطانه عمل کند


تهران- ایرنا- یک مقام ارشد چینی به استرالیا هشدار داده است که کشتی‌های نیروی دریایی این کشور باید در آب‌های نزدیک چین «محتاطانه» عمل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305583/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF