پوتین وارد جمهوری یاقوتستان واقع در شرق روسیه شد

جمهوری یاقوتستان یا «یخستان» یکی از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که در ناحیه فدرال خاور دور واقع شده و مرکز آن شهر «یاکوتسک» است.

به گزارش ایرنا، راشاتودی نیز ضمن پوشش این خبر در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: بنابر اعلام کرملین، پوتین قرار است در زمینه حمایت دولتی از طرح های سرمایه گذاری اولویت‌دار و توسعه مناطق پیشرفته در شرق دور روسیه با مقام های این جمهوری مذاکره کند.

برنامه دیدار یک روزه رئیس جمهوری روسیه از یاقوتستان درحالی است که پوتین پس از آن، به سرعت برای سفری ۲ روزه عازم کره‌شمالی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85512531/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF