پوتین بر لزوم تقویت همکاری های اقتصادی با کره شمالی تاکید کرد


تهران- ایرنا- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با کیم جونگ اون رئیس کره شمالی بر لزوم گفتگو برای تقویت همکاری های اقتصادی بین دو کشور و وضعیت منطقه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227449/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF