پساب فوکوشیما؛ ۱۶ نفر به دلیل تلاش برای ورود به سفارت ژاپن در سئول دستگیر شدند


تهران- ایرنا- ۱۶ شهروند کره جنوبی که همگی دانشجو هستند به دلیل تلاش برای ورود به سفارت ژاپن در سئول در جریان تظاهراتی برای محکوم کردن تخلیه پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به دریا، دستگیر شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209009/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%B1%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1