پزشکان معترض به طرح اصلاحات کره‌جنوبی به مجازات تهدید شدند


تهران- ایرنا- دولت کره‌جنوبی با تداوم اعتراض گسترده پزشکان به طرح اصلاحات که افزایش تعداد دانشجویان پزشکی را شامل می‌شود، آنها را به مجازات در صورت بازنگشتن به کار تهدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406538/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF