"پرونده هانتر" اهرم فشار جمهوریخواهان به بایدن


تهران- ایرنا- جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان به دنبال شروع تحقیقات گسترده در مورد دخالت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پرونده‌های مالی فرزندش هانتر بایدن هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966745/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86