پرتاپ ناموفق موشک ماهواره‌بر چینیبه گزارش ایرنا، این رسانه‌ چینی با بیان اینکه علت شکست در مرکز پرتاب ماهواره «جیوکوان» در حال بررسی است، نوشت: موشک به طور غیرعادی پرتاپ شد.

شرکت اسپیس پایونیر چین روز یکشنبه هم نتواست با موفقیت موشک خود را به فضا پرتاپ کند.

این شرکتی چینی در همین رابطه اظهار داشت: موشک تیان لانگ-۳ در حالی که سیستم پیشرانش در حال آزمایش بود از سکوی آزمایشی خود پرتاپ شد.

اسپیس پایونیر ادامه داد: رایانه داخلی‌ این موشک پس از پرتاب به طور خودکار خاموش شد و در یک تپه حدود یک مایلی محل آزمایش، سقوط کرد.

به گفته رسانه های دولتی چین، سال گذشته موشک‌های «تیان لانگ-۲»،«اسپیس پایونیر»، «تیان لانگ-۳»، موشک‌های تجاری بودند که با سوخت مایع توانستند با موفقیت وارد مدار زمین شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85536434/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C