پرتاب ماهواره شناسایی کره شمالی برای بار دوم شکست خورد


تهران- ایرنا- کره شمالی بامداد پنحشنبه اعلام کرد که پرتاب ماهواره شناسایی نظامی این کشور به فضا با شکست مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208619/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF