پاکستان توافقنامه ۵ میلیارد دلاری ساخت نیروگاه جدید اتمی با چین امضا کرد


اسلام‌آباد – ایرنا – پاکستان و چین در تازه‌ترین اقدام برای گسترش همکاری‌های مشترک در بخش انرژی اتمی، توافقنامه ساخت نیروگاه جدید هسته‌ای موسوم به «چشمه-۵» در پاکستان از سوی چین را امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145952/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86