«وو تی یینگ‌چون» سرپرست دولت ویتنام شد


تهران- ایرنا- در پی تشدید تشدید مبارزه با فساد حزب کمونیست ویتنام که منجر به برکناری «وو ون توونگ» رئیس‌جمهوری این کشور شد، خانم «وو تی یینگ‌چون» به عنوان سرپرست دولت هانوی منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85424383/%D9%88%D9%88-%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF