وقوع طوفان در فیلیپین یک کشته بر جای گذاشت


تهران- ایرنا- آژانس ملی بلایای طبیعی فیلیپین چهارشنبه شب اعلام کرد که طوفان دوکسوری (Doksuri) که همچنان با شدت به همراه باران و بادهای شدید در این کشور ادامه دارد، تاکنون حداقل یک کشته بر جای گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182151/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA