وزیر خارجه چین: پکن خواستار احیای حقوق ملت فلسطین است


تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «سرگئی لاوروف» همتای روسیه خود تاکید کرد که پکن خواستار احیای حقوق مشروع ملت فلسطین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260243/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA