وزیر خارجه چین: امیدواریم گفت و گوها و تبادلات بیشتری با اتحادیه اروپا داشته باشیم


تهران -ایرنا- وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با نماینده عالی اتحادیه اروپا تاکیدکرد که چین امیدوار است که گفت و گو ها و تبادلات بیشتری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191523/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87