وزارت خارجه کره شمالی : از تصمیم رهبری روسیه برای مقابله با شورشیان حمایت می کنیم


تهران- ایرنا- معاون وزیر خارجه کره شمالی یکشنبه شب در دیدار با سفیر مسکو اعلام کرد که از هرگونه تصمیم رهبری روسیه برای مقابله با شورش اخیر حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151456/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7