واکنش چین به حمله تروریستی کابل: شوکه شدیم


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز ضمن محکوم کردن حمله تروریستی روز گذشته به هتل محل اقامت شهروندان چینی در کابل که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفته است، گفت: از این حادثه شوکه شدیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968968/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85