واکنش و خشم آمریکا، کره جنوبی و ژاپن از پرتاب ماهواره کره شمالی


تهران- ایرنا- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن روز جمعه در تماسی تلفنی درباره پرتاب اخیر یک ماهواره جاسوسی توسط کره شمالی رایزنی و آن را محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85301749/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C