واکنش های متفاوت هند و چین به درگیری‌های مرزی


تهران-ایرنا- بدنبال درگیری اخیر در مرز مشترک هند و چین، وزیر دفاع هند، چین را به تغییر خط مرزی متهم کرده در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه چین، وضعیت را در مرزها با ثبات می‌خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969109/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C