واردات نفت چین از روسیه به بالاترین حد از زمان آغاز جنگ اوکراین رسید


تهران- ایرنا- آمارهای منتشر شده گمرک چین نشان می‌دهند که میزان واردات نفت این کشور از روسیه در ماه گذشته میلادی، به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ اوکراین در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146421/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86