هوش مصنوعی، ابزار جدید سئول برای کنترل امنیت مترو


تهران – ایرنا – سئول از برنامه های خود برای پیشبرد یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی برای نظارت و ردیابی رفتارهای غیرعادی در بین مسافران مترو، از جمله موارد خشونت آمیز، با هدف تکمیل این سیستم تا پایان سال رونمایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252645/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88