همکاری کره جنوبی و مجارستان در زمینه توسعه انرژی هسته ای


تهران- ایرنا- لی چانگ یانگ وزیر صنعت کره جنوبی روز دوشنبه خواستار توسعه همکاری بیشتر با مجارستان در مورد انرژی هسته ای و سایر بخش های پیشرفته صنعتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105132/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C