هشدار کارشناسان: افزایش بودجه نظامی ژاپن و آمریکا خطرناک است


تهران-ایرنا- کارشناسان، افزایش بودجه نظامی امریکا و ژاپن با اشاره به وضعیت تایوان را، خطرناک دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980285/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA