هشدار سازمان کشورهای مشترک المنافع: وخامت افغانستان، تهدیدی برای منطقه است

 رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع افزود: در این راستا، احتمال صدور بی ثباتی به فضای مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای نیز زیاد است.

وی گفت: وضعیت اقتصادی-اجتماعی رو به وخامت، خروج انبوه افغان ها به خارج از کشور، تضادهای قومی فزاینده، افزایش جنایات فرامرزی و قاچاق مواد مخدر، خطر بی ثبات کردن اوضاع در منطقه آسیای مرکزی را چند برابر می کند.  

سیسویف با اشاره به ارزیابی‌های معتبر کارشناسی خاطرنشان کرد: اگر حگومت طالبان نتواند کشور را به طور مؤثر اداره کند، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد و در کنترل جهادی‌های محلی و سازمان های تروریستی بین المللی قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مشترک المنافع اظهار داشت که توانایی طالبان برای کنترل اوضاع در افغانستان در آینده قابل پیش بینی به دلیل انشعاب در خود جنبش بسیار محدود است.

 سیسویف خاطرنشان کرد که غرب با استفاده از اهرم های فشار سیاسی و اقتصادی به ایجاد شرایط برای تقویت شاخه ستیزه جوی جنبش – شبکه حقانی (گروه تروریستی ممنوع در روسیه) ادامه می دهد.
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84937067/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8Cبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا، یوگنی سیسویف، در هشتمین کنفرانس بین المللی علمی و عملی ساختار منطقه ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای (RATS SCO) با عنوان «امنیت مدرن: چالش ها و راه حل ها» که در تاشکند برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد که احتمال سرایت بی ثباتی از افغانستان به کشورهای حوزه کشورهای مشترک المنافع (CIS) و  سازمان همکاری شانگهای (SCO) نیز وجود دارد.