نگرانی مقام سابق آمریکا از نزدیکی بیشتر چین و روسیه


تهران- ایرنا- مورگان اورتگاس سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا با نگرانی از نزدیکی بیشتر بین چین و روسیه گفت که روابط بین شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از همیشه قویتر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093093/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87