نشست کمیته همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان با طعم دخالت در امور دوشنبه


تهران- ایرنا- دهمین نشست سالانه کمیته همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان در بروکسل در حالی برگزار شد که این اتحادیه بار دیگر با ادعای حمایت از اصلاحات، نیاز به بهبود برنامه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این جمهوری آسیای میانه را برجسته کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306309/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1