نخست وزیر ژاپن در نشست ناتو شرکت می‌کند


تهران- ایرنا- نخست وزیر ژاپن برای شرکت در نشست های ناتو، اتحادیه اروپا و خاورمیانه در ماه آینده میلادی به چند کشور اروپایی سفر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153005/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF