نخست وزیر چین به آلمان سفر می‌کند


تهران- ایرنا – یک منبع آگاه گفت اولاف شولتس صدراعظم آلمان از لی چیانگ نخست وزیر چین در تاریخ ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) به برلین دعوت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092408/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF