مقام ارشد چین: آماده گسترش همکاری با کشورهای عربی هستیم


تهران – ایرنا – «جائو له‌جی» رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در دیدار با«عادل الاصومی»رئیس پارلمان عرب تاکید کرد پکن مایل به گسترش همکاری‌ها با کشورهای عربی از جمله در چارجوب ابتکار «یک پهنه، یک راه» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214023/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85