مقام آمریکایی: جنگ با چین به کمک مهمات نقطه‌زن انجام می‌شود


تهران- ایرنا- داگلاس بوش معاون وزیر ارتش آمریکا در امور لجستیک و فناوری گفت که جنگ احتمالی ایالات متحده و چین عمدتا با استفاده از مهمات نقطه‌زن انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046575/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF