معنای جنگ اوکراین برای آسیا به روایت اکونومیست


تهران- ایرنا- نشریه اکونومیست در تحلیلی تاثیرات سیاسی جنگ اوکراین را بر کشورهای آسیایی مورد بررسی قرار داده و به این مساله می‌پردازد که روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ در آمریکا می‌تواند برای این کشورها یک تهدید باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85415318/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA