مشارکت هسته‌ای آمریکا و انگلیس با استرالیا می تواند تبعات مرگبار داشته باشد


تهران- ایرنا-پاول کیتینگ، نخست‌وزیر پیشین استرالیا روز چهارشنبه از ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای استرالیا با مشارکت آمریکا و انگلیس در قالب معاهده آکوس(AUKUS) انتقاد کرد و هشدار داد تجهیز هسته ای استرالیا از سوی واشنگتن و لندن با هدف صف آرایی مقابل چین در منطقه می تواند تبعات مرگبار به دنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057951/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1