مردم کره جنوبی جوان‌تر شدند


تهران – ایرنا– با اعمال قانون جدید شمارش سن در کره جنوبی و تغییر از روش سنتی به مدل بین المللی، مردم کره جنوبی از امروز چهارشنبه یک تا دو سال جوان تر شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153915/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF