مردم کره جنوبی توقف «نسل کشی» در غزه را خواستار شدند


تهران- ایرنا- معترضان به جنگ غزه در کره جنوبی با برگزاری یک راهپیمایی «توقف نسل کشی» فلسطینیان و پایان یافتن تجاوزات رژیم صهیونیستی در این منطقه را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366565/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF