مذاکرات تجاری آمریکا و تایوان


تهران – ایرنا – مقامات تجاری آمریکا به تایوان سفر کردند تا مذاکرات چهار روزه‌ای را در مورد توافق تجاری که با مخالفت چین مواجه است، آغاز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999819/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86