مانیل و متحدانش درصدد تصویب قوانین جدید دریای جنوبی چین بدون پکن


تهران- ایرنا – « فردیناند مارکوس» رئیس‌جمهوری فیلیپین تاکید کرد با توجه به تنش‌ها در دریای جنوبی چین و برای حفظ صلح در این آبراه پرتردد با شرایط وخیم کنونی ، این کشور نیاز دارد تا همراه با متحدانش در این منطقه، قوانینی بدون حضور چین تصویب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296718/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86