مالزی: اسرائیل خواهان انحراف توجهات از مساله فلسطین است


تهران- ایرنا- مالزی در واکنش به شرارت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه و پاسخ جمهوری اسلامی به آن، هشدار داد که اسرائیل خواهان انحراف توجهات از مساله فلسطین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85444055/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA