قیمت و کیفیت خودورهای چینی، چالشی برای غول‌های خودروساز کره جنوبی


تهران- ایرنا- قیمت مناسب و کیفیت مطلوب خودورهای چینی به ویژه در سال های اخیر سبب شده است مشتریان در بازارهای جهانی تمایل بیشتری برای خرید خودروهای برقی از این کشور داشته باشند و این مساله به چالشی جدی برای غول‌های خودروساز کره جنوبی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123407/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C