فشار دولت کره جنوبی به کامیون‌داران برای پایان دادن به اعتصابات


تهران-ایرنا- پس از شکست مذاکرات دولت کره جنوبی با اتحادیه‌های کامیون‌داران برای پایان دادن به اعتصابات، کابینه این کشور صدور دستور بازگشت اعتصاب کنندگان به سر کار خود را بررسی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956228/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA