فرود اضطراری یک هواپیما در هنگ کنگ


تهران- ایرنا- یک هواپیمای مسافربری به علت انفجار پاور بانک یکی از مسافران فرود اضطراری انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392538/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF