«فاجعه دیپلماتیک»؛ گرفتاری گاف «یول» برای سئول


تهران- ایرنا- حرفهای نسنجیده رئیس جمهوری کره جنوبی در جریان سفر اخیرش به امارات متحده عربی نه تنها اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران را بدنبال داشت و وزارت خارجه کره را هم به مخمصه انداخت، بلکه صدای احزاب داخلی این کشور را نیز درآورده است؛ حرفهایی که احزاب داخلی آن را بدرستی «فاجعه دیپلماتیک» دانسته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001318/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84