عناوین روزنامه‌های جهان؛ تحریم‌های نفتی اروپا علیه روسیه بهای نفت را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- تحریم نفتی اروپا علیه روسیه بهای نفت را افزایش می‌دهد، نرخ تورم رسمی در ترکیه به ۸۴ درصد رسید و تاکید دوباره آمریکا بر حمایت از اسرائیل، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۱۴ آذر (۵ دسامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962508/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C