عناوین روزنامه‌های جهان؛ امضای قرارداد گازی ۱۵ ساله میان قطر و آلمان


تهران-ایرنا- نامه نگاری«لاپید» با سران ۵۰ کشور برای جلوگیری از تشکیل دولت مستقل فلسطین، امضای قرارداد گازی ۱۵ ساله میان قطر و آلمان، ترس شدید دولت آمریکا از اعتصابات سراسری در شبکه حمل و نقل ریلی، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز چهارشنبه ۹ آذر (۳۰ نوامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957809/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1