طرح سنای آمریکا برای ممنوعیت تراشه‌های ساخت چین سیاسی است


تهران- ایرنا- کارشناسان چینی با انتقاد از طرح چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا در ممنوعیت دولت این کشور برای استفاده از محصولات شرکت‌هایی که از نیمه رساناهای ساخت چین در کالاهای خود استفاده می‌کنند، می‌گویند این اقدام تنها اهداف سیاسی را دنبال کرده و هیچ نفعی برای زنجیره تامین جهانی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956922/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA