شینهوا: ائتلاف دریایی ایرانی-عربی بیانگر افزایش بی اعتمادی به آمریکا در منطقه است


تهران – ایرنا – خبرگزاری شینهوا چین در گزارشی تحلیلی درخصوص ایده تشکیل نیروی دریایی مشترک ایران و چند کشور عرب منطقه نوشت: بنا به نظر تحلیلگران، تشکیل ائتلاف نیروی دریایی بین ایران و چند کشور عربی نشانه تشدید فضای بی اعتمادی کشورهای منطقه به آمریکا و تقویت باور و اتکای این کشورها به توانمندی های خود در تامین امنیت منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133249/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87