شمار مرگ‌ومیر ماهانه ناشی از کووید-۱۹ در ژاپن به بیش از ۱۰هزار نفر رسید


تهران- ایرنا- آمارها در ژاپن حکایت از آن دارند که با محاسبه ۲۵۲ فرد فوت شده امروز بر اثر ابتلا به ویروس کووید-۱۹، برای اولین بار آمار ماهانه مرگ‌ومیر بر اثر این بیماری به ۱۰ هزار و ۱۲۴ نفر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012227/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1