شاخصه‌های «چین هراسی»


تهران-ایرنا- به رغم مناسبات راهبردی تهران- پکن، پروژه «چین‌هراسی» همواره از سوی رقبا و دشمنان پیگیری می‌شود؛ موجی که به تازگی با تمرکز بر بیانیه چین و عربستان به راه افتاده و از کمک چین به رفع تحریم‌ها و مخالفت با برخی قطعنامه‌های ضدایرانی شورای امنیت گرفته تا رای منفی در شورای حقوق بشر را نادیده می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967907/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C