سیاستمدار جمهوریخواه: آمریکا از چین می‌ترسد


تهران-ایرنا- سیاستمدار کارآفرین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا ضمن هشدار درمورد ترس ایالات متحده از چین ناشی از وابستگی بیش از حد به این کشور، مدعی شد که در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، با قدرت جلوی نفوذ این کشور به امور داخلی ایالات متحده را خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197200/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF